EHBO nodig bij een evenement

Op grond van ervaringscijfers weten we dat 0,1% van de bezoekers van evenementen medische hulp zoals EHBO nodig heeft. Dat lijkt heel weinig, maar als organisator bent u hier wel deels voor verantwoordelijk. Daarnaast kan eerste hulp een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van de impact van calamiteiten.

Wanneer medische zorg?

Medische zorg is één van de onderdelen die te maken heeft met de veiligheid van een evenement. De grondslag hiervan is enerzijds de arbeidsomstandighedenwet (die ook deels op bezoekers van toepassing is) en anderzijds de gemeentelijke eisen.

Die gemeentelijke eisen worden in een zogenaamde APV (Algemene Plaatselijke Verordening) vertaald. Deze beschrijft dat bepaalde evenementen vergunningplichtig zijn. Om de vergunning te krijgen moet de organisator veiligheidsmaatregelen nemen op bijvoorbeeld het gebied van beveiliging, bereikbaarheid, medische zorg en andere zaken. Vinden er op structurele basis evenementen op een vaste locatie plaats, dan kan ook de gebruiksvergunning eisen bevatten.

De arbeidsomstandighedenwet bepaalt dat de werkgever (ook die van vrijwilligers) “doeltreffende maatregelen neemt op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties” (Art. 3.1 Arbowet). Die doeltreffendheid moet u als organisator/werkgever zélf aantonen op basis van een risicoinventarisatie. Zijn de maatregelen niet doeltreffend terwijl u dat redelijkerwijs wel had kunnen inschatten, dan kunt u aansprakelijk worden gehouden voor geleden schade of letsel.

Evenement aanmelden

EHBO Doetinchem

HOEVEEL EHBO OP EEN EVENEMENT?

Het merendeel van de evenementen kan af met niveau 1 zorg. Hiervoor geldt een richtlijn van 1 eerstehulpverlener op 750 deelnemers. Eerstehulpverleners leren in de opleiding echter bij voorkeur met z’n tweeën hulp te verlenen. 2 op 750 is dus het minimum.

Een gekwalificeerde EHBO’er is trouwens iets anders dan een BHV’er (bedrijfshulpverlener). Die laatste heeft meestal alleen levensreddende handelingen geleerd. De EHBO’er kan daarnaast ook andere kleine ongevallen behandelen.

Omdat wij u graag van een gedegen advies voorzien is het belangrijk dat u minimaal 8 weken van tevoren contact opneemt met onze evenementencoördinator. In overleg met u wordt eventueel het evenemententerrein bekeken, om in te schatten welke benodigdheden en maatregelen vereist zijn.

Agenda

Binnenkort komen hier data van evenementen te staan.

SCHRIJF U SNEL IN VOOR EEN CURSUS EN WORD OOK EEN E.H.B.O.’ER!

Vul hier uw gegevens in en als u info wilt ontvangen van de EHBO-Vereniging Doetinchem. Mocht u lid willen worden, kunt u ook hier uw gegevens invullen.       Als lid kunt u uw EHBO-diploma behalen en uw behaalde diploma geldig houden.

WORD DONATEUR

Om onze taken te kunnen vervullen hebben wij de steun van donateurs nodig. Ook uw bijdrage is voor ons belangrijk! EHBO-Vereniging Doetinchem is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling, zodat een gift aan onze vereniging geheel of gedeeltelijk aftrekbaar is van het belastbaar inkomen.