Wat leert u tijdens de Basiscursus Eerste Hulp Verlening?

Hieronder volgt een lijst met met onderwerpen waarvoor u kennis en vaardigheden opdoet tijdens de cursus.

De 4 belangrijkste punten:

 • Let op gevaar;
 • Ga na wat er gebeurd is;
 • Beoordeel de toestand van het slachtoffer;
 • Verleen hulp.

Vitale functies

 • Bewustzijn;
 • Ademhaling;
 • Bloedsomloop.

Andere onderwerpen:

 • Reanimatie met AED;
 • Actieve bloedingen;
 • Shock;
 • Letsel door elektriciteit;
 • Kneuzingen en verstuikingen;
 • Botbreuken;
 • Letsels aan oog, neus, oor en tanden;;
 • Letsel door koude of warmte;.
 • Vergiftigingen;;
 • Steken en beten;
 • Verband en hulpmiddelen.

Agenda

Binnenkort komen hier data van cursussen in te staan.

Cursussen

DE BASISCURSUS EHBO

Met een diploma Eerste Hulp Verlener van het Oranje Kruis bent u in staat om op een juiste manier eerste hulp te verlenen, een vaardigheid die levens kan redden! Op de werkvloer, op straat en ook thuis.

Bij voldoende belangstelling verzorgen wij ieder jaar een Basiscursus Eerste Hulp Verlener. Als deelnemer volgt u dan een praktijkgericht lesprogramma. Wij verzorgen daarvoor alle hulpmiddelen, heel veel interactief lesmateriaal en alle benodigde documentatie. Ook zult u een aantal keer de door u opgedane kennis en vaardigheden kunnen oefenen in samenwerking met LOTUS-leden. Deze mensen zijn getraind om slachtoffers van ongevallen natuurgetrouw uit te beelden. Zo bent u goed voorbereid op allerlei situaties die zich kunnen voordoen.

Onderwerpen
Tijdens de cursus leert u eerste hulp te verlenen bij onder andere:

 • een bloeding;
 • een wond;
 • verstuiking;
 • botbreuk.

U leert ook hoe te handelen bij een slachtoffer met een stoornis in het bewustzijn of van de ademhaling. Reanimeren is uiteraard ook een onderdeel van de cursus.

Examen

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk examenteam.

Na het succesvol afleggen van het examen ontvangt u het Diploma Eerste Hulp Verlener. Dit diploma is twee jaar geldig. Om de geldigheidsduur na twee jaar te kunnen verlengen is het raadzaam herhalingslessen te volgen. Tijdens deze lessen worden onderwerpen herhaald en uitgebreid zodat u kunt aantonen een Eerste Hulp Verlener met nog meer kennis en kunde te zijn.

De minimumleeftijd om aan het examen deel te nemen is 16 jaar.

EHBO AAN KINDEREN

Eerste Hulp aan kinderen vraagt in bepaalde gevallen extra kennis. Sommige handelingen zijn ook anders dan bij een volwassene. Met een Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen weet u hoe u eerste hulp kunt verlenen aan zuigelingen en kinderen. Zowel bij stoornissen in de vitale functies als bij plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen. Ook krijgt u inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen (0-1 jaar) en kinderen (1-puberteit) bedreigen en de manier waarop deze kunnen worden bestreden.

Het certificaat kan behaald worden zonder enige voorkennis van Eerste Hulp. Als u het diploma Eerste Hulp Verlener van Het Oranje Kruis al in bezit heeft, krijgt u na afloop een vermelding op het diploma dat u dit extra certificaat behaald heeft.

Onderwerpen EHBO aan Kinderen

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen, aan hun omgeving en welke maatregelen u kunt nemen om de veiligheid voor deze doelgroep te vergroten. Ook komt een aantal kinderziekten aan bod en hoe u in die gevallen dient te handelen.

Tijdens de cursus leert u hoe u eerste hulp aan kinderen kunt verlenen, bij bijvoorbeeld:

 • een bloeding;
 • shock;
 • kneuzing en verstuiking;
 • botbreuk;
 • tandletsel;
 • oververhitting;
 • koortsstuipen;
 • brandwonden.

Examen

De opleiding wordt afgesloten met een toets. Na het succesvol afleggen van de toets ontvangt u een Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis, of wordt het bijgeschreven op uw EHBO-diploma. Het certificaat is evenals het diploma Eerste Hulp Verlener twee jaar geldig. Om de geldigheidsduur na twee jaar te verlengen, is het raadzaam herhalingslessen te volgen. Tijdens deze lessen worden bepaalde onderwerpen herhaald en kunt u aantonen nog steeds een kundige eerstehulpverlener aan kinderen te zijn.

De minimumleeftijd om aan de toets deel te nemen is 16 jaar.

Extra

Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat EHBO’ers zonder angst of belemmering eerste hulp aan kinderen kunnen verlenen. Daarom is iedere houder van een geldig Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de GGD Nederland hebben sinds 1 januari 2010 aan gastouders de eis gesteld dat zij in het bezit moeten zijn van een geregistreerd Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis, NedCert, Nikta of LPEV.

EHBO BIJ SPORTLETSEL

Wij verzorgen ook jaarlijks een cursus “EHBO bij sportletsel”, mits er voldoende belangstelling is. U krijgt dan een praktijkgericht lessenpakket voorgeschoteld, waarbij wij zorgen voor alle hulpmiddelen, heel veel interactief lesmateriaal en de benodigde documentatie.

Algemeen

Sporten is een gezonde bezigheid, maar er ontstaat tijdens het sporten ook vaak letsel dat directe verzorging nodig heeft. De eerstehulpverlener heeft een belangrijke functie bij het beperken van de schade die sporters tijdens het sporten op kunnen lopen. Goede eerste hulp kan erger voorkomen. Het herstel van een sportblessure begint al op het moment dat de eerste hulp wordt geboden.

Onderwerpen

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. U krijgt kennis van de meest voorkomende sportletsels, de oorzaken en gevolgen. U leert de gevolgen van het sportletsel beperkt te houden en u leert hoe sportletsels kunnen worden voorkomen.

Onderwerpen die behandeld worden:

 • sportletsels;
 • vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp bij sportongevallen;
 • stoornissen in het bewustzijn;
 • stoornissen in de ademhaling;
 • stoornissen in de bloedsomloop;
 • letsels van de huid;
 • letsels van spieren en pezen;
 • letsels van botten en gewrichten;
 • letsels aan het hoofd;
 • warmteletsels;
 • koudeletsels;
 • de organisatie van de Eerste Hulp bij sportevenementen;
 • overzicht beschermende materialen per sport;
 • verband- en hulpmiddelen.

De cursus wordt gegeven door een erkende Instructeur Eerste Hulp. De nadruk tijdens deze cursus ligt sterk op de praktijk.

Examens

De instructeurs toetsen gedurende de opleiding of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt van de toetsing ligt op de praktijk. Er wordt gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als eerstehulpverlener op te treden. Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp Verlener, zal de module Eerste Hulp bij Sportongevallen worden bijgeschreven op uw diploma.

EHBO BIJ WANDELLETSEL

Wij verzorgen in principe jaarlijks een cursus “EHBO bij wandelletsel”, mits er voldoende belangstelling is. U krijgt dan een praktijkgericht lessenpakket voorgeschoteld, waarbij wij zorgen voor alle hulpmiddelen, heel veel interactief lesmateriaal en de benodigde documentatie.

Algemeneen

Deze module is met name bedoeld voor EHBO’er s die assisteren bij wandelevenementen. Maar natuurlijk kan iedere geïnteresseerde de module volgen.

Onderwerpen

Tijdens de cursus verkrijgt u kennis van de verband- en hulpmiddelen die bij het verlenen van eerste hulp bij specifiek wandelletsel kunnen worden gebruikt en wanneer en waarvoor ze worden gebruikt.

U leert een functioneel en goed zittend verband aan te leggen. De nadruk ligt op de praktijk. Bezitters van een geldig Diploma Eerste Hulp en Certificaat Verbandleer en Kleine Ongevallen kunnen deze cursus volgen.

Onderwerpen die behandeld worden:

 • hoe blaren ontstaan;
 • verbandmiddelen;
 • hygiëne;
 • eerste hulp bij blaren;
 • eerste hulp bij kneuzing en verstuiking;
 • eerste hulp bij eenvoudige uitwendige wonden;
 • eerste hulp bij warmteletsels;
 • preventie van letsels.

Examen

De instructeurs toetsen gedurende de opleiding of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt van de toetsing ligt op de praktijk. Er wordt gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als eerstehulpverlener op te treden. Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp Verlener, zal dit Certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel worden bijgeschreven op uw diploma. Als u hier (nog) niet in het bezit van bent, kan de instructeur u een moduleverklaring geven.

SCHRIJF U SNEL IN VOOR EEN CURSUS EN WORD OOK EEN E.H.B.O.’ER!

Vul hier uw gegevens in en als u info wilt ontvangen van de EHBO-Vereniging Doetinchem. Mocht u lid willen worden, kunt u ook hier uw gegevens invullen.       Als lid kunt u uw EHBO-diploma behalen en uw behaalde diploma geldig houden.

WORD DONATEUR

Om onze taken te kunnen vervullen hebben wij de steun van donateurs nodig. Ook uw bijdrage is voor ons belangrijk! EHBO-Vereniging Doetinchem is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling, zodat een gift aan onze vereniging geheel of gedeeltelijk aftrekbaar is van het belastbaar inkomen.